FANDOM


Warrior priest by deadhead16mb

Zigfried z Vranovského kláštera, polní kaplan řádu Planoucího slunce, který slouží bohu Svarožicovi. V současné době na cestě na misii do Hennývnu, odkud přišla zpráva od tamního misionáře se žádostí o pomoc. Zigfriedovi je za účast na této misi slíben postup v řádové hierarchii a zisk kněžských ornátů.

Zigfried se narodil jako Zigi, syn panského kočího, který sloužil baronovi z Hvozdína. Tento baron vlivem neustálých půtek se svými sousedy značně zchudl a byl nucen prodat pod cenou své pozemky velmistrovi Balduinovi z Vranovského kláštera. Zigiho otec se tedy najednou stal kočím v klášteře a mladého Zigiho přijali do služby v klášteře, jakožto pomocníka v místní knihovně. Jeho úkolem bylo ometat prach z prastarých manuskriptů. Během této činnosti Zigi zjistil, že se mu líbí illuminace, kterých bylo ve všech knihách nepřeberně. Toho si všiml jeden z klášterních písařů, bratr Gilbert a naučil malého Zigiho číst. Chlapec byl velmi učenlivý, vyptával se na nepřeberné množství otázek a udivoval ostatní kanovníky pracující v knihovně. Bratr Gilbert se přimluvil u opata Joachima, duchovního vůdce Vranovského kláštera, aby mohl vzít chlapce do učení jako písaře, avšak pro dalšího již nebylo v knihovně místo.

Nicméně jejich rozhovor si vyslechl komtur Rainfarn, jeden z velitelů militantního křídla řádu a Zigiho přijal jako rekruta mezi řádové zbrojnoše. Tak uběhla dlouhá léta vojenského výcviku, ale bratr Zigfried z Vranovského kláštera, jak se nyní Zigi po přijetí řádového jména nazýval, stále odbíhal ze cvičiště mezi zaprášené regály klášterní knihovny. Když byl tedy jeho výcvik ukončen, nebyl, jako ostatní zbrojnoši pasován na rytíře, ale přeřazen k řádovým zaříkávačům, kde několik dalších let pronikal do umění magie. Tak získal hodnost polního kaplana a byl přiřazen k bojové jednotce Svarožicův hněv, jakožto magická podpora. Zigfriedovým snem je dosáhnout hodnosti klerika, což by mu otevřelo dosud pro něj uzavřená zákoutí knihovny, kde leží ty nejstarší svazky s dávno zapomenutým lidských i nelidským věděním.

Proto, když se v klášteře objevil kurýr z Hennývnu s žádostí o pomoc, Zigfried neváhal a dobrovolně se na misi přihlásil.