FANDOM


Vosí klan je malý skřetí klan, který byl vyslán Thule do severních lesů u Hennývnu, aby do kraje vnesly zmatky. Klan Vos pod vedením mladého Karakula vyrazil první, ještě za sněhu, aby stihli zabrat co nejvíce. Tento plán byl zhacen, když se střetli v opevněné Kobylí s družinou Hledačů a oddíly Lurfnarfské posádky. Přes polovina bojeschopných mužů klanu byla odvedena do otroctví, několik jich padlo.

Nyní je klan pod vedením Darmoka usídlen na čistině u sklaliska severně od Kobylí, kde je na dvě jara přísahou zavázán v rámci takzvaného Nového plánu "Ochraňovat Kobylí a bojovat proti jejím nepřátelům a poslušnost hledačům." Tento závazek jest zpečetěn nápisem krví všech bojovníků na Rudem dubu za Kobylým,

Poznámky bez ladu:

Klan ovládá tajemné postupy k tvorbě jedů a léčiv z medu a dalších produktů svých klanových vos.

Klan má též pod ochranou nedaleko usídlený kmen Memloků - pacifistické gobliny.

Medový jed - sladká smrt: rychly jed, necytlivost, chabě, (vyřazující verze)

Starý plán: Přišli jsem první, aby jsme zabrali nejvíce. Poslal nás náš bůh, náš kmen a naši velitelé. Arthul černý(čené brnění, černý čepec z lebky vlka). Otec Arthul bílý)

Nevlastní Bratr Darmok ("Jsou i jiní vlci v lese.") (Charakteristika 3)

ZS: zběhlost v jednání, nadání s kopím, gladiátor

Starší bratr Darak - běžec(3)

Válečníci(10x) - (3, zejména boj)

T/D/V: 6/4/4, Sudba: 8, ZS: Boj ve skupině, Rodová kopí(obrana), Cit pro kopí(nadání), Gladiátor(Zběhlost), Ve jménu klanu

Výbava: Dlouhá kopí, lehké zbroje, tesáky/nože

Na vrcholky kopí si vážou stužky a šňůrky na znamení různých vítězství. Před bytvou pomazávají svá kopí silnou podobou vosího jedu.

Bojovníci(8x) - (3, zejména boj, lov)

T/D/V: 5/3/4, Sudba: 7, ZS: Boj ve skupině, lehké zbroje, oštěpy, šípy, tesáky/luky

Odvedenci(2x),