FANDOM


Národy Editovat

Městští trpaslíci Editovat

Městští trpaslíci opustili bezpečí kopců a hor již před mnohými generacemi. A usídlili se ve městech. Buď v takových, které sami postavili v údolích a štítech hor, nebo v blízkosti vzácných rud a kamení, nebo i v lidských městech, kde postavili své vlastní samostatné a svébytné čtvrti.

Domy městských trpaslíků mají mohutné stěny a často vedou hlouběji pod zem než nad zem, avšak stále jsou to domy a nikoliv podhorní jeskyně. V trpasličích městech a čtvrtích vládne podivná směsice klanového a místního práva. Pro tradiční trpaslíky jsou městští trpaslíci zpohodlnělí, a příliš přičichli k pivu avšak pro městské trpaslíky je rod, rodina, přísaha a tradice stále velmi důležitá, i když se tato musela přizpůsobit možnostem cestování, množství slunce a vzdálenostem k rodovým a starým místům.

Pravidla Editovat

Pravidla pro KahlaLarp Editovat

Na kahla larpech bývají trpaslíci nejpočetnější rasou a těší se lepšímu společenskému postavení.

Trpaslíci nosí žlutou rozlišovací šerpu a povinnou součástí kostýmu je vous, i pro ženy.

Mají 5 životů, Síla rasy je 2. Zvláštní schopností rasy je, že konzumací krysy (syrové nebo upravené) si mohou jednou za hodinu doplnit 1 život.

Pravidla pro KDrD - Zvláštní schopnosti Editovat

Zvláštní schopnosti trpaslíků ve světě Kahla se pro DrD2 příliš neliží od základních pravidel.

Noční oči (Tělo, rychlá volba: Hlubinní trpaslíci) Editovat

I v nejčernější tmě vidí jako jiní v šeru. Šero je pro něj jasným dnem.

Postava s tímto neobvyklým smyslem dokáže vidět ve tmě.

Síla přísahy (Duše, rychlá volba: Horští trpaslíci) Editovat

Jednou dané slovo je pro trpaslíky nezrušitelné a posvátné.

Pokud hráč udělí postavě Jizvu, aby získala zdroje při plnění přísahy, dává jí tato Jizva 1 Zdroj navíc.

Nezdolnost (Tělo, rychlá volba: Osamocení trpaslíci) Editovat

Co jiní vnímají jako vážné zranění, to je pro něho jenom škrábnutí.

Na hojení Jizev na Těle stačí postavě vynaložit o 1 Zdroj méně.

Játra ze žuly (Tělo, rychlá volba: Městští trpaslíci) Editovat

Nikdy se nepouštějte do pijáckého duelu s trpaslíkem.

Postava má přirozenou ochranu (slevu 1 na Vyčerpání) proti účinkům jedů.

Paměť rodu (Duše) Editovat

O každém místě, stromě nebo kameni zná příběh, který se skutečně před lety odehrál.

S touto obsahovou pravomocí může hráč stanovit, že před více jak dvanácti lety se odehrálo něco, co určité místo ovlivnilo - může jít o podobu místa, vzdálenou historii či významný příběh. (Aktivace 1 Duše)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.