FANDOM


Spisová a správní služba vojsk Jeho Veličenstva, v gnómštině Kl Min Yaqra Hadhih Aljumlat Hi Raesha (zkráceně jen Min Yaqra), je polooficiální organizací sdružující gnómy pracující zpravidla jako písaři, hospodáři nebo zásobovací důstojníci v ozbrojených složkách trpasličího království. Podle prezidenta spolku, Binevana im-Ganaliba, je účelem organizace zlepšit předávání zkušeností a osvědčené praxe ve správních a hospodářských činnostech mezi jednotlivými vojsky a dalšími pořádkovými složkami.

Podle kritiků, které im-Ganalib v jednáních za zavřenými označuje za zapšklé, naduté a paranoidní trpoše, je ale skutečný cíl spolku odlišný. Zlé jazyky tvrdí, že gnómové skrze tuto svou síť skrytě manipulují s vojenskými písemnostmi, kontrolují pohyb strategických informací mezi jednotkami, zpronevěřují královský majetek a všelijak jinak zneužívají svých svěřených funkcí a důvěry v ně vložené. Min Yaqra je podle nich zločinné spiknutí, které slouží k zakrývání podvratných aktivit gnómů, kterým ve skutečnosti vůbec nejde o blaho trpasličí říše a slávu její armády, ale jen o vlastní kapsy.

Pravdou je, že je veřejně k dispozici jen velmi málo ověřených informací o Min Yaqra. S výjimkou prezidenta im-Ganaliba a pár dalších gnómů, kteří se k členství v spolku veřejně přihlásili, není pořádně jasné, kolik má organizace vlastně členů, kdo všechno k ní patří, jak se rozhoduje a co vůbec reálně dělá. Stejně tak není jasné, zda Min Yaqra svoje aktivity omezuje jen na hlavní vojenské štáby zpravidla umístěné ve velkých městech, nebo zda s ní spolupracují i gnómové v menších posádkách rozesetých po celé zemi.

Předpokládá se, i s ohledem na striktní kastovní systém gnómské komunity, že členy spolku jsou výhradně modří gnómové. Není ale vyloučené, že jsou do aktivit organizace nějakým způsobem zapojeni i gnómové nižších kast, kteří v ozbrojených složkách často působí jako poslové, ženisti, podkoní, vozkové, sluhové a někdy i jako zvědové.

Navzdory nesouhlasnému mručení některých starších důstojníků trpasličí armády ale zůstává Min Yaqra převážně stranou pozornosti a obratný diplomat im-Ganaliba je nadále váženým členem dvora Jeho Veličenstva. Činnost spolku nikdy nebyla podrobena oficiálnímu vyšetřování, většina trpaslíků považuje pomluvy za přitažené za vlasy a služeb vzdělaných gnómů si armáda povětšinou váží. K očištění jména organizace přispěla i událost z loňského listopadu, kdy sama Min Yaqra zásadním způsobem přispěla k odhalení podvodného jednání gnómského písaře z pohraničního Lurfnarfu, který záměrně nadsazoval zprávy o skřetí invazi napadající hranice, aby pro svou posádku získal dodatečné financování.

Pokud je tedy Min Yaqra skutečně tajným spiknutím, zdání neškodnosti se jí podařilo dosáhnout téměř dokonale.