FANDOM


Skřeti respektují na prvním místě sílu. Jazykem skřetů je "černá řeč", která má mnohé místní dialekty a lokálně přejatá slova.

Skřeti jsou rasou, který sídlí v temnotách pod světem nebo temných lesích, horách, bažinách a jiných nehostinných oblastech kam byly vytlačeni ostatními rasami. Jsou oškliví, zakrslí a mají dlouhé ruce, které sahají málem až k zemi. Povahou bývají zlomyslní a zákeřní. Nenávidí vše živé, včetně svých náčelníků, kterým slouží ze strachu. Nesnášejí denní světlo a nejčastěji proto vycházejí ze svých doupat jen v noci.

Jsou to lupiči, válečníci i vrazi. A také lovci, pastevci a sběrači. Mnohé skřetí tlupy sídlí v horách, dolují v jejich kořenech a staví si zde své síně a kobky. Přepadají pocestné v průsmycích a svými nájezdy ohrožují i podhůří. Jiné tlupy se usídlily v temných hvozdech, mezi jejichž kmeny neproniká sluneční svit. Jsou zručnými kováři, ovšem málokdy kovají něco jiného než zbraně.

Skřetí tlupy i kmeny mají silné vůdce, pány a hejtmany, kteří jim vládnou krutou rukou. Často se spolčují s dalšími tvory, jako jsou vlci, obří pavouci, lesní běsi či draci. Nechají se také najímat jako žoldáci černokněžníky a loupeživými rytíři.

Na ostatních kolem sebe, včetně členů vlastního druhu, jim pramálo záleží a nebudou se zdráhat obětovat jejich životy, aby zachránili svůj. Bývají zákeřní a zrádní. Vyjednávají a dohody dodržují, jen dokud nemají vítězství jisté. Pokud je násilí nejjednodušší cestou k dosažení svých cílů, bez váhání po něm sáhnou, ale nebudou zbytečně riskovat život. Vyžívají se v krutostech a s oblibou budou mučit nebo týrat své zajatce nebo jiné bezbranné bytosti.

Skřeti jsou zdatní válečníci, do bitvy kráčejí vybaveni těžkými štíty, kroužkovými nebo šupinovými zbrojemi a zbraněmi z černé oceli. Nejčastěji užívají zakřivených šavlí a těžkých seker, často také bojují kopími a píkami, aby si udrželi nepřítele od těla. Obratně střílejí z krátkých luků a s oblibou používají otrávené nebo zápalné šípy. Pokud budou mít možnost, raději své protivníky zajmou než zabijí, když pro nic jiného, tak aby se pobavili jejich utrpením. Skřetí tlupy dokážou bojovat jako vojenské jednotky, pokud jejich kázeň utužuje strach z krutého velitele. Ani skřetí kapitán ale neobětuje své muže v nesmyslném boji a raději zavelí k ústupu.

Národy Editovat

Orkové Editovat

Orkové se nazývají divocí skřeti z hor. Jsou vyšší a mohutnější než jejich podzemní nebo nížinní bratranci. Chodí hrdě vztyčeni a i když jako jiní skřeti uznávají vládu síly, důležitou je pro ně i čest. Čest jejich, čest rodiny a čest klanu. Ctí se zde rozumí zejména nebýt nečestně poražen a držet slovo.

Orkové jsou zejména pastevci a lovci, nemívají pevné osady, ale putují se svými stády po jejich stezkách. Při těchto putováních se naučili také umění obchodu a jelikož se často střetávají s jinými kmeny, poutníky a národy, jejich šamani a skaldové jsou překvapivou studnicí znalostí o světě.

Pro svou závislost na stádech a přízni počasí orkové často musí bojovat o své cesty a stáda s jinými kmeny či novousedlíky, kteří se nově usadili v jejich cestě. Někdy, když se sejdou okolnosti utvoří orkové mohutnou bojovou skupinu a provedou zničující nájezd do údolí - snad kvůli obraně svých prastarých území, snad pro zábavu, snad kvůli cti. Málokdo je přežije, aby mohl vyprávět.

Pro jejich neklidnou povahu, složité vztahy klanů, rodin a cti, či z vidiny lepšího života, od táhnoucích klanů se často oddělují malé skupinky a jednotlivci, aby přešli ke klanu jinému či putovali po světě sami. Takoví často končí jako kapitáni v armádách, šéfové loupežných či otrokářských tlup, nebo i slušní usedlí občané měst věnující se slušnému řemeslu.

Krollové Editovat

Krollové nebo též Bílý orkové jsou zvláštní skupinou.

Mnohé klany skřetů a orků byly po prohraných válkách s trpaslík zajaty a užívání a pěstování jako otroci v dolech a kovárnách jejích podzemních měst po generace a staletí. Byly pěstování pro svou sílu a odolnost, byly zpřetrhány jejich příběhy a kořeny. To změnilo jejich povahu a zlomilo jejich ducha. Po rozpadu trpasličích království se některé tyto klany osvobodili a vyšli na povrch, zcela nepodobni svým divokým bratrancům. Často se jich ujali noví otrokáři lidští, jindy přijali poslušnost v nových skřetích svobodných kmenech. Pro tyto klany bílých orků platí, že nikdy nemohou být svobodné, vždy musí mít svého vládce a ochranitele.

To se některým mladým z klanů nelíbí, chtějí být svobodní a tak odcházejí, nebo chtějí být civilizovaní, po svých pánech a tak odmítají být orky, skřety a odcházejí hledat řád a spravedlnost stejně tak.

Goblini Editovat

Gobliní kmeny a klany jsou méně bojovné, než ostatní skřeti. O to jsou zákeřnější, nepříjemnější a zlomyslnější.

Goblini jsou sběrači, lovci a mrchožrouti obývající tak nehostinné a nepřístupné končiny, že není, kdo by je odtamtud vyhnal. Močály plné smrtících hadů a výparů, vlhké jeskyně uprostřed pustých strží, neprostupné pralesy plné nebezpečných netvorů; tam přežívají v malých vesničkách na kůlech malé klany goblinů.

Divocí goblini zde přežívají jen díky své odolnosti, zatvrzelosti a schopnosti sníst cokoliv. Nepěstují zvláštní kulturu ani vzdělanost, spíše směs různých pověr, tradic a kontaktů s místními malými duchy, démony, běsy a dušemi předků. Obřady, postupy a společenské zvyky a obyčeje se tak liší údolí od údolí a vesnici od vesnice.

Občas poblíž skryté goblinní osady vyroste civilizace. Pak se začnou goblini objevovat po setmění na ulicích a pročišťovat je od zdechlin a odpadu. Stávají se tak trpěnými, ale ceněnými členy komunity, někdy se stěhují do města a postupně civilizují. Jejich „civilizování“ spočívá, kromě základního ovládnutí místního jazyka, v rychlém zorientování se v tom jak jednodušeji získat obživu bez většího ohledu na zákonnost či bezpečnost. Může se jednat o zlodějinu, černou práci, lupičství či prodej hadího oleje a zaručených léčiv. V pozdějších generacích se goblini mohou integrovat více, zvláště vzdálí-li se od svých kořenů, ale hádavá a podlá povaha je jim dána snad vždy.

Skřeti kmene Editovat

Kmen je ta podoba skřetího plemene, kterou si všichni představí, když se řekne „skřet“. Hordy skřetů v rozsáhlých podzemních kavernách, vesnice a tábory rozprostřené v širokých nehostinných pláních.

Kmen je síla jednotlivců, rodin, klik, klanů a vesnic rozložených na širokém území neustále mezi sebou vedoucích boje a pře, uzavírajících a zase porušujících spojenectví a dohody. „Já s bratrem proti bratranci, já s bratrancem proti celému světu.“ Občas se objeví někdo mocný, silný, schopný či děsivý, kdo dokáže celý kmen sjednotit a vyrazí s ním dobývat nové místo pro život nebo pomstít nějaké příkoří celého světa.

Společnost Editovat

Nejvyšším "státním útvarem" je pro skřety kmnový svaz. Ten odpovídá státu a kmeové svazy vznikají pouze pokud se najde nějaký společný velký vůdce, který by udělal Várg, či společný nepřítel, proti nemuž se je třeba semknout.

Pak fungují běžně kmeny, volné svazy klanů, jejichž náčelníci konají pravidelné sněmy, fungují postupují společně jako zemské státy.

Kmeny se rozpadají na "Velké klany", což jsou ty, které mají zastoupení v kmenových radách a mají pod sebou podřízené další meší klany.

Klany jsou základní jednotky skřet - vesnice, hlavní putující skupina, či jiné uspořádání.

Klany, které jsou rozlehlé, usazené či jinak výnamné se někdy rozpadají na "rodiny".

Pravidla Editovat

Pravidla KahlaLarp Editovat

Na kahlalarpech nejsou skřeti zpravidla hratelnou rasou. Jsou běžnou bestií s 3-5 ti životy, vybavené různě dobrou či špatnou zbroji a zbraněmi. Je za ně 1-2 zkušenosti a padá z nich po valounku, občas i kus rezavého železa.

Pravidla KDrD - Zvláštní schopnosti Editovat

Na Kahla DrDech jsou skřeti dlouhodobě hratelnou rasou. V zpracování Dračího Doupěte 2 vypadají jejich schopnosti takto:

Odznaky hrdinství (Vliv) Editovat

Bizarní ozdoby, tetování nebo účes ohlašují, že vykonal odvážný skutek, a dodávající mu sebevědomí.

Postava má nadání (2 manévry) pro zastrašování rozumných bytostí.

Zubří kůže (Tělo) Editovat

Tuhá srst jej chrání lépe než prošívaná zbroj.

Postava má přirozenou zbroj (slevu 1 na Vyčerpání) proti mechanickému ublížení.

Zběsilost (Tělo, rychlá volba: Orci) Editovat

Bolest a chuť vlastní krve na rtech ho dokážou vybičovat k neskutečným výkonům.

Z každé Jizvy na Těle získává postava vždy 1 Zdroj navíc.

Mrchožrout (Tělo, rychlá volba: Goblini) Editovat

Na mýtinu vyběhl udýchaný a zkrvavený skřet. Rychle se rozhlédl, a když spatřil napůl ohlodanou mrtvolu srnce, s hladovým výrazem se k ní vrhl a začal ohryzávat zbytky stehna. Když se po chvíli z lesa ozval hlas loveckého rohu a štěkot vlkodavů, odtrhl si ještě kus zahnívajícího masa a rozběhl se dál k horám.

Postava s touto zvláštní schopností dokáže bez potíží konzumovat maso mrtvol či jídlo jakkoliv staré, plesnivé či zkažené bez rizika otravy.

Postava s touto schopností má přirozenou ochranu (slevu 1 na Vyčerpání) na otužilost, snášení chladu, vedro, hladu, žízně či dlouhodobé únavy.

Skřetí odvaha (Vliv, rychlá volba: Kmen) Editovat

Traja škreti pozorovali malú kupeckú karavánu pomaly sa šinúcu po ceste. “Žoldierov je príliš veľa, musíme ich nejako rozdeliť, aby sme mali prevahu.” “Popadané stromy v záseku a pár dobre mierených šípov ich rozoženie a rozdelí na skupinky, ktoré potom poľahky pobijeme.”

Když postava vstupuje do bitky s alespoň dvojnásobnou přesilou na své straně, získává 2 Výhody.