FANDOM


Síť je název, který používají šamani pro označení své komunikace ve snovém světě. Slouží hlavně k předávání informací mezi klany i na velkou dálku relativně rychle a přiměřeně bezpečně.

Její infrastruktura ve snovém světě částečně kopíruje rozložení klanů (uzly sítě), jedná se o krátké stezky mezi totemy klanů, kdy u totemů lze odkládat zprávy, či je rozesílat po stezkách s pomocí drobných tvorů snového světa.

Dokáže poradit s občasným výpadkem uzlu (některý šaman zemře, nebo má zrovna na práci jiné věci než létat si ve snovém světě, či přímo odmítne účastnit se této výměny informací; nebo je celý klan vykořeněn či vyvrácen), stále ještě řeší problém nespolehlivosti (časté výpadky), nepřesnosti (přeci jen komunikujeme ve snovém světě) a nízkého pokrytí (převážně divočina, přestože by se občas hodili i informace z města či vzdálenějších koutů světa).