FANDOM


Rozpad panství Aurigského je příběh KDRD 2015.

Úvod Editovat

Nejdříve o tom věděli gnómové. Proč? Protože gnómové zde vědí vše jako první. Obyvatelé Aurigu se to od nich mohli dozvědět u korbele piva, nebo zašeptané někde v uličce na trhu. Zanedlouho se zpráva nesla od ucha k uchu. Pak se stala veřejným tajemstvím. Všichni o ní věděli a všichni o ní šeptem mluvili, ale nikdo se neodvážil zeptat, jak to vlastně je. A koho by se taky ptal? Nakonec odpověděl sám aurigský král. Nepřímo, samozřejmě, ale dobrý lid starého města stejně věděl, co se děje.

Krize, která se prohnala celým kontinentem a zničila města a říše konečně zaklepala na brány Aurigu. Severní provincie se ztrácejí. Něco se děje. Místokrál města Nývn zaslal předepsaný tribut, tak jak bylo napsáno před staletími, ale jeho poslové prošli městem bez zastavení, vešli do trůnního sálu, položili tribut před krále a beze slova či úklony odešli. Smytí této urážky krví zabránil jen šok a nejistota vládce. Zpravodajové pochybili. Něco se děje a nikdo v Aurigu neví, co. Nejistotu nelze smýt krví. Co když má urážka hlubší kořeny? Aurigský král byl natolik moudrý, aby si zachoval chladnou hlavu. Nenechal posly pronásledovat. Nenechal je zbičovat a popravit. Rozhodl se jinak.

Do Nývnu byli posláni vyslanci. Odešli, ale už se nevrátili. Králův synovec, stojící v čele mise zmizel. A to je vše, co bylo známo. Stáli za tím lapkové, čas od času sužující cesty ke vzdálenému Nývnu? Nebo snad mise zabloudila v bažinách, které pohltili celá vojska? Každé dítě Aurigu přeci zná příběh o králi Drukkelovi, který ztratil deset tisíc mužů, když se snažil dobýt Nývn a podřídit jej své moci. Bažiny, mokřady, jeskyně a hluboké tůně pohltili mnohé. Před tisíciletími pohltili i prastaré trpasličí město Nyvehnheim, u jehož ruin vznikla nejdříve osada a pak i město. Ale proč by se Aurig vůbec obtěžoval a zajímal o takovou chladnou, vzdálenou výspu civilizace?

Nyvehnheim byl postaven na nalezištích těch nejlepších drahokamů a Nývn se stal jeho hrdým dědicem. Směska měšťanů, lůzy a dobrodruhů, která v hlavním městě severu žije, za celá tisíciletí vybudovala složité stroje, schopné vytěžit z nekonečně hlubokých bažin celé poklady. Ty se noří do chladných hlubin z umělých ostrovů, plovoucích po mokřadech a nesoucích celé městské čtvrtě. Proto se aurigský vládce zajímá. Jde o peníze. Vždy jde ostatně o peníze.

Ačkoliv zmizel synovec a diplomatická mise, aurigský král se stále neodhodlal k vyslání vojska. Kdo ví, kde skončili diplomaté a kdo ví, co se děje na severu. V Aurigu nikdo a proto přichází řada na misi tajnou. O té zase první věděli gnómové.

V hospodách u korbele šeptali, že král snad shání nějaké lidi, kteří by odjeli do Nývnu a zjistili, co se děje. Kde je synovec? A kde je úcta? A proč místokrál poslal pouze poklady a ani jediné slovo? Otázek je mnoho a odpovědí zcela jistě také. Nývn je obrovské, rozlehlé město mnoha tváří a král chce prý vědět vše a hledá všechny. Dobrodruhy, šlechtice i špinavce, kteří by byli ochotni odjet tajně na sever a přinést zprávy a novinky. A popřípadě, bude-li to nutné, i několik hlav. Platí prý, říkali gnómové, za vykonané služby. Jde totiž, jako vždy, o peníze. Proč by měl platit předem někomu, kdo se možná nevrátí?