FANDOM


Pád boha vod je dobrodružství ze světa Kahla, které hrála skupina v Praze v letech 2017 a 2018.

Dobrodružství se odehrávalo v okolí pětivodí.

Příběh Editovat

Pád boha vod začal jako běžný lov najatých dobrodruhů na poklad.

Dryjáčník Jáchym dorazil do Milotína, na počátku měsíce bahena, neb se doslechl, že by se zde měl vyskytovat bílý vodní had se zlatou korunou, tvor, kterého identifikoval jaké bílého úhoře, vzácného kouzelného tvora, který by se dal ulovit a trofeje z něj využít pro tvorbu magických předmětů, lektvarů a jiné zpeněžení.

Taková lovecká výprava do jeskyň se samozřejmě nějaký účenec vydat nemůže, a tak sháněl a čekal, koho by na ten nebezpečný úkol sehnal. Čekal poměrně dlouho, ale 8. bahena se na něj usmálo štěstí.

Ten podvečer se v hostinci sešla podivná společnost - modrý gnóm, trpaslík s hromovou holí, hlučná šotka, vnadná kněžka a další. Po dohadování ceny a zapití dohody ráno skupina vyrazila po schodech k Prameništi.

Po dlouhém stoupání po schodech dorazili k večeru do vesnice Pod prameny. Tam skupina přespala, někteří pod střechou, někteří různě v lese. Ráno 10. bahena opět družina vyrazila výš, proti vodě. Cesta se stávala podmáčenou, obtížnou a právě na ní došlo k přepadení.

Skupinu přepadla banda zahalených mužů se sekerami, holemi, kladivy a jinými nástroji. Cizinci spustili hluk a pokřikování, než však došlo k nějakému jednání, vůdce zahalenců padl s prostřeleným krkem a začala řež. Ze zahalenců nikdo nepřežil, kromě jednoho zajatce, někteří družiníci byly také zraněni. Družina rychle pokračovala proti vodě, opustila les a dostala se na bažinaté vřesoviště. Se setměním začalo pršet a dorazili na Pětivodí, pahorek s kamenným prstem, pod nímž se stéká pět vod. Zde popravili svého zajatce a utábořili se na noc.

V noci se do tábora vplížil mocný bílý had s korunou, místní bůh vod, přivolaný a rozhněvaný krveprolitím svých uctívačů. Družina jej dokázala zahnat za cenu mnohých zranění.

Další den vyrazili dál, proti prostřední a největší Bílé vodě, dorazili opět k lesu a úzkým údolím, proti několika nízkým vodopádům dorazili ke kamenné stěně. Zde vyvěral ze skály pramen Bílé vody do skalní mísy. Družiníci přivolali bílého hada z této mísy, porazili jej, a sebrali jeho hlavu, tělo i korunu. Pak nalezli pod jedním z vodopádů vstup do jeskyň, kde by měl být Jáchymem slibovaný poklad a utábořili se na další noc.

Ráno vyrazili do hlubin jeskyní. Ork se nedokázal protáhnout dovnitř, tak zůstal u věcí venku. Ostatní putovali kluzkou tmou k velké síni, na jejímž dně je jezírko a v něm ostrov a na něm oltář. Někteří spadli, někteří se vymáchali, jeden se zeptal mrtvých duchů kterou z chodeb k pokladu a bylo mu odpovězeno. Dál putovali kluzkou tmou, proplavali zatopenou chodbou a ocitli se v síni s mnoha poklady, vázami, kameny, šperky, zbraněmi, kostmi, lasturami... Zde provedli něco hloupého, když přivolali do tohoto místa síly nového, cizího bůžka vod, zlatého kraba. Ten družině pomohl při současném střetu s dalšími kultisty Bílého hada, které zbaštil ale jeho chuť tím nebyla ukojena.

Po výstupu z jeskyň družina odpočinula a ještě vyrazila na cestu zpět dolů podél vody. Putovali několik dní, v rozbouřeném počasí, rozvodněné potoky podtrhávali nohy, brali jim věci, unášeli je dál. Jako kdyby se je voda snažila uchvátit, ulovit, utopit. Jako kdyby je cestou někdo sledoval, jako by jim našeptával.

Nakonec dorazili zpět do Milotína, shrábli svojí odměnu, svůj snad spravedlivý díl a každý šel zas svou cestou.

Pozadí Editovat

Bílý had byl nejen magickým tvorem, ale i lokálním vtělením místních sil vod. Opakovaně umírajícím a rodícím se z vlastního vejce. Masakr jeho uctívačů a jeho smrt a následné přivolání jiného netvora vedlo k rozpadu zdejší rovnováhy magických sil. Výsledná nestability se přelila mezi bůžky po proudu nahoru i dolu. A také přinesla po několik let špatné počasí a úrodu. Prameny si však svou léčivou moc zachovali, i když se voda stala slanější.