FANDOM


Olafova karavana je převážně obchodní karavana vedená kupcem Olafem ze Sote pravidelně putující mezi Důlcentrem a Hennývnem.

SloženíEditovat

Karavana se skládá ze 4 vozů. V hlavním voze jsou uloženy potraviny a pokladna. Dva vozy jsou určeny k převozu zboži. Jsou v nich látky, koření, kovové pruty, sušené ovoce a podobně. Poslední vůz je určený pro pasažáry.

Obchodníci Editovat

  • Olaf - kupec, majitel
  • Koňák(3)
  • Gnomisko(2) - gnómí nosič a poháněč
  • Itera - Olafova neteř jedoucí do světa na zkušenou.

Ochranka Editovat

  • Rabidus - ztracený kroll, ("bílý ork"), žoldnéř karavany, vyhozený a zase přijatý. Provokatér už od pohledu.

CestujícíEditovat

Vašíčkovi - pan otec a slečna Vašíčkovy, dobře postavení lidé cestující do Hennývnu za blíže neurčeným cílem. 

Bývalí členové Editovat

  • Lumír - průvodce a společník (spolumajitel), zemřel na výpravě pro kladivo rukou skřetů
  • Gordot - najatý skřetpásličí žoldnéř mířící za přijetím do Hennývnu, zemřel rukou nemrtvých skřítků z mohyl po útěku z boje, podruhé rukou družiny
  • Brassus - další najatý žoldnéř, zemřel rukou Pána temnot a jeho zombií
  • Zigfried - misionář cestující do Hennývnu na pozvání tamějšího velekněze boha Svarožice; zemřel rukou skřetů při ochraně družiny

Události Editovat

Hostiec na rozcestí Editovat

Karavana většinou operovala poměrně poklidně, až do jednoho večera 27. listopadu 1705 v Hostinci na rozcestí uprostřed Velkých travin, kde došlo k několika konfliktům s osazenstvem což vyústilo v kvapný odjezd a krádež koně.

Narnukova banda Editovat

Karavana pak byla na cestě překvapena nepříznivým větrným a deštivým počasím a v noci přepadena smečkou vlků a skřetů. Na začátku boje byl Olaf omráčen neznámým útočníkem. Během boje byly zajati někteří členové karavany a na druhou stranu zajat jeden ze skřetů. Došlo k výměně zajatců a odevzdání tributu k tomu, co již dokázali skřeti ukrást. Když se Olaf probral, moc nadšený nebyl, ale nikomu se nic vážného nestalo a cestující to zvládli bez škrábnutí.

Dalšího rána karavana vyrazila na cestu, avšak Lumír se vydal po stopách útočníků, aby nalezl jejich doupě, neboť jistě mají řádně naloupeno a za likvidaci loupežníků lze získat nemalou odměnu.

Zatímco byl pryč, karavanu dohnal Johannes Mirón, profesor na cestách, jemuž někdo v Hostinci na rozcestí ukradl koně. Toho nalezl uvázaného u posledního vozu a neúspěšně se dovolávaje spravedlnosti a svého titulu ho požadoval zpět. Radibus byl však neoblomný jak hluchej. Když si odjel stěžovat vedoucímu karavany, poznal v Olafovi svého známého a dohodli se, že Johanes zůstane s karavanou za nemalou úplatu jako magický ochránce.

Lumír se vrátil až pozdě za večera a vyložil, že doupě nalezl u ruin osamělé bílé věže daleko v pláních. Druhého dne poté časně z rána se velká část skupiny vydala k ruinám, získat zpět co jim bylo ukradeno a potrestat skřety.

Po krvavém střetu, při němž padlo několik vlků a velká část útočníků byla těžce zraněna nastal opatrný klid zbraní. Skřeti a vlci se stáhli do věže a tam zabarikádovali, družina odpočívat do stínu nedalekých stromů. Pohyb v magickém pozadí upozornil Johannese, že vše není úplně v pořádku. Společně s Iteou pak byl vyslán, aby ostatní zachránili. Po příchodu Johannese byl připraven a neplánován další útok.

Ten zahrnoval ohnivé pasti i živou návnadu a také nevyšel úplně skvěle. Skončil smrtí všech vlků, včetně Malého Drápa. Pak zasedla většina k táborovému ohni a bylo dohodnuto příměří a vráceno pár grošů.

Cesta do hor Editovat

Po neslavné bitvě čekalo karavanu strmé stoupání po Bílé cestě vysoko do hor. Cestou se seznámili se strážcem Cesty a uzavřeli s ním podivný pakt, podle nějž mají oživovat jeho strážné věže po cestě.

Toto dohodu Kilián plnil i když to znamenalo na cestě komplikace a zdržení. Cestou se také Olafova choroba dost zhoršila.

Horní újezd Editovat

Před příjezdem do Horního Újezda byla karavana přepadena skupinou "skřetů", z čehož se vykoupila nemalým obnosem. Pak byla obnovena další z bílých věží a vyhnány z ní symboly skřetů.

Večer 4. sněžna 1705 dorazila karavana slavně do Hostince v Horním újezdě. Většina osazenstva se začala flákat po vesnici či v lese a dělat rozruch a taky připravovat na zprostředkování obchodu mezi vesnicí a trpaslíky sídlícími v nedaleké hoře.

6. sněžna se ke karavaně připojili gnómové Azura a Vilém jako učedníci Johanesse. Ten večer se také většina dobrodruhů z karavany vypravila do lesa na kouzelné bylinky na mast pro Olafa. Cestou se utkali s obřími pavouky a kde čím, ale dokázali se vrátit zpět a lektvar pro Olafa připravit.

Následujícího dne proběhl obchod zásob s trpaslíky z Špičatého vrchu a také uzavření svaté smlouvy, podle níž Olafovi dobrodruzi mají z mohylového pole před Bílým městem získat zpět ztracené štříbrné kladivo. Při plnění tohoto úkolu na ně měl dohlížet Grundreughi. Nakonec dobrodruzi vyrazili až ráno následujícího dne.

Výprava pro kladivo Editovat

8. sněžna

Cestou přes strašidelný a temný les se dobrodruzi utkali nejen s obřími pavouky, ale i s oživlím dřevem, což je stálo mnoho sil. Nakonec však z temného lesa vyšli na Bílou cestu vedoucí k městu.

Zde překonali Tygřího ducha jen aby vešli do náruče Temného pána a jeho zombií. V tomto horečném střetu bylo získáno kladivo, osvobozen Tygří duch i jím spoutaná duše zrádce, Temný Pán byl uvězněn v Kalichu a většina jeho mrtvých služebníků padla. Hrdinný Brassus však zde zaplatil svým životem, Lumír byl těžce zraněn a mnozí ve strachu prchli do zrádných mlh, třeba Azura a Gorgot, který v nich nalezl smrt, nikoliv však klid.

Azuru se vydal hledat Vilém do mlh a narazili na hrobku dávného hrdiny Lamaritha. Ostatní postupně došli k Vstupní věži v bráně do Bílého města. Itera cestou vytáhla z nějakého domku na stromě ladičku. Kilián dokázal přivolat Strážce a připojit tak i tuto věž. Z mlhy pak dorazili i Vilém a Azura a všichni se postupně uložili k odpočinku. Během něj se městem ozývala noc, smutný zpěv a mohylové pole se zahalilo do mlh a z této mlhy vystoupil Gorgot, poněkud změněný. Dožadoval se vstupu, ale pohádal se s Rabidem a zmizel zpět do tmy.

9.sněžna

Ráno se družina vydala k podezřelému stromu, z nějž byla vytažena ladička. Tentokráte na Iteru naskákalo tucet skříčích zombií a hrozili ji roztrhat a sežrat. Bylo domluveno, že místo toho vykoná družina pomstu na skřetech, kteří zničili mohylu těchto skřítků a Narg - skřítčí náčelník - prozradí postavám kde najdou amulet meč dávného hrdiny.

Družina se pak vydala do města k velkému smutnému stromu na studni, kde se seznámili se smutným skřítčím pištcem Nirmikem. Družina nakonec studnu otevřela, hada na prameni vytáhla a snědla hada a studnu opravila.

Pak se družina vydala do tábora skřetů, kde zabili šamana Šámuka, většinu skřetů a podruhé i Gorgota. Náčelník jim utekl tunely pod městem a jednoho skřeta si nechali jako zajatce. Pak vybrali v táboře co se dalo.

Pak se vrátili zpět do věže, kde se obrnili na večer. Na věž pak podnikla útok skupina skřetíh lovců vedená kapitánkou Ograli. Skřeti byly odraženi se ztrátami na obou stranách a skřetí zajatec utekl. Další útok se odehrál k ránu.

10. sněžna

Družina poté přemluvila Nirmika aby se k nim přidal. Ovšem na cestě je pak zastavil Narg, že pro Nirmika jim průchod nedali. V následné roztržce jej Grundreughi zahnal s pomocí svého kalichu.

Vyčerpaná a zničená družina dlouho po půlnoci dorazila k branám trpasličí svatyně, kde byly slavně přivítáni a uloženi. Jelikož kromě vrácení kladiva dokázali přinést i celý kalich s démonem, byly odměněni i dalšími dary.

Klid dávného válečníka Editovat

Kvůli učiněným závazkům bylo třeba ještě dostát slovu a vrátit Lamariekovy jeho meč a amulet, aby mohl vyrazit do boje s dávným zlem.

11. sněžna

Nasněžilo.

Družina se vrátila do vesnice a vyrazila hledat starostu a Radibuse. Zastavili se u krollů za vesnicí kde nakonec strávili většinu dne.

12. sněžna

Došlo k zápasu čest mezi Radibem a náčelníkem Gregem. Náčelník prohrál a vykoupil se darem vzácného elfího meče. Čest mu pak byla vrácena předáním skřetího meče a uznáním jeho postavení.

13. sněžna

Družina vyrazila zpět k městu a mohylám vrátit meč a amulet válečníkovi. Vzali to přes les, takže jejich cesty málem zmátl a překazil bludný kořen, ale díky Azuře se dokázali najít a sešli se na cestě k městu. Poté z houští vylezl ork Torgor, že co se tady děje. Málem to skončilo krveprolitím. Pak si družina cestou poradila s Nargem a jeho skřítky a poslala je k věčnému odpočinku. Vrátili meč a amulet a za odměnu si mohli vzít poklady z Lamarithovy hrobky. Za tmy se družina vrátila zpět do vesnice, každý do vlastní postele.

U trpaslíku před branami proběhlo poměrně zmatené setkání s duchy.

Zpět na cestu Editovat

14. sněžna

Družina strávila většinu dne odpočinkem a léčením. Radibus lovil po lesích králíky a vlky. Jednoho si nechal zavřít do železné klece a pak ho ztratil v lese.

Torgor někde zmizel.

Večer dorazil do hospody trpasličí obchodník, doručil nějaké zbylé odměny a přesvědčil Olafa, že má pro karavanu, koupit do sněhu skvělý parní vůz z radlicí. kolem věci byla uzavřena sázka, kterou trpaslíci vyhráli, a tak se mělo ráno vyrazit.

15. sněžna

Ráno byla složena karavana a vypravena na cestu. Vozy dorazili až k odpočívadlu na dně dalšího údolí.

Po soumraku přepadnul karavanu houf vlků a pokusili se ulovit nějaké koně. Podažilo se je nejen zahnat, ale většinu i udupat, přejet nebo umlátit kladivem. Pár nebožáků se zřejmě odplazilo do tmy. Radibus si opět jednoho vlka chytil a spoutal.

V noci se z místa, kde byly uklizeny mrtví vlci ozývali podivné zvuky.

16. sněžna

Ráno našli vlky roztahané v kruhu do nějakého podivného obrazce. Zvedla se mlha, ochladilo se, a z dálky se ozývalo podivné dunění. Karavana se seřadila, dunění sílilo. Na mostě přes říčku stojí dvě podivné postavy a mávají vzhůru po proudu. Mrzne. Na mostě proběhlo nějaké pokřikování a posunky.

A pak přišli sloni.

Karavana se dohaduje, jestli vpřed, nebo zpět. Kilián vyráží. Ostatní za ním. Všechny zahaluje mlha sníh vířený stádem. Přes dunění není slyšet slova. Les kolem zamrzá. Kilián ujíždí s vozem vpřed a na volání nereaguje.

V ledové pláni Editovat

Je poledne. Je zima. Všude kolem je sníh a led. Smrtící chlad. Bílý sníh a černé stromy.

Není cesty vpřed. Ani zpět. Most zmizel. Stádo odchází pryč.