FANDOM


Šotci jsou tvorové od podstaty magičtí a je-li jim dána možnost, rádi se věnují zdokonalování svého magického umění. Mezi svobodnými šotky nalezneme velké množství nadmíru schopných mágů, čarodějů i theurgů, jejichž mistrovství se klaní i mnozí lidští kouzelníci, jinak je postavou v mnohém převyšují.

I náboženství šotků je proto s magií, zejména pak živelnou, úzce provázáno. Šotci vyznávají mystickou Cestu, která vede k nesmrtelnosti a moci. Kdo kráčí po cestě, zdokonaluje své poznání o světě, věnuje se magii a alchymii, proniká hlouběji k podstatě bytí a existence a získává sílu, s jejíž pomocí dokáže ovládat svět kolem sebe. Cesta má pro šotky nesmírný význam, protože je obvykle považována za jediný způsob, jak získat moc, díky níž se jim podaří nakonec ovládnout a přemoci své démonické vládce a získat na věky svobodu.  

Mají-li šotkové boha, je jím bytost, jež se nazývá Yu Hang, nebeský vládce všehomíra, krotitel démonů a ochránce Cesty. Podle jejich mytologie je to bytost, která své umění pěstovala tisíce tisíců let, až nakonec dosáhla takové moci, že porazila Děsivé a zlé a stvořitelé ji postoupili trůn vládce nad světem. Z něj od té doby dohlíží na všechny, kdo se vydali po Cestě a ty, kteří dosáhnou nejvyšších stupňů bere k sobě, aby s ním ve věčné blaženosti sdíleli život v Nebeském paláci.  

Umění Cesty se skládá z několika prvků, mezi něž patří Wu Zing (Pět Kroků, tedy umění jak ovládat pět základních živlů světa, především pak skrze alchymii), Dao (což je chápáním cest, kterými plyne vesmírem magie a), De (ovládání těchto cest, obvykle skrze kouzla), a meditace, skrze něž se má dosáhnout bezvěkosti a následně nesmrtelnosti.  

Šotci se tak rádi věnují mystickým uměním a okultismu, libující si především v magických znacích, alchymii, vytváření amuletů a vyvolávání a spoutávání nižších démonů, v kterém někteří nalézají až zlomyslné potěšení, neboť jej považují za důkaz toho, jak daleko pokročili po Cestě a jak převyšují své bývalé pány. Kouzla jsou pak pro šotky druhou přirozeností a základní zaklínadla zvládají i ti, kteří se dále rozvíjení tohoto umění nevěnují.  

Tito malí mistři mystického umění kouzelnického málokdy staví kultovní místa, kde vyznávají svou víru, stane-li se tak ale, jsou tyto oltáře středobodem magického dění širého okolí. Spíše než místem vzývání bohů, stávají se tyto chrámy místem čarodějných obřadů, učených disputací a meditací nadaných. Je tak i běžné, že místa kněží v těchto templech zaujímají mágové či čarodějové, fungující jako obřadníci a duchovní vůdci – vždyť koneckonců většinu těchto templů i čarodějové přímo zakládali.