FANDOM


Příchod šotků do našeho světa je obestřen tajemstvím. Nebyly zdá se stvořeni žádným z bohů, ale jsou to děti démonů, přicházejících na náš svět ze sfér čiré živelné magie, jejíž prolínání prý tvoří naší existenci.

Démoni využívají šotky jako služebníky, otroky a dokonce i vojáky. Na dalekém východě jsou prý hory a údolí plná těchto nelidských stvůr, jimž zachutnalo lidské maso a s legiemi malých služebníků obsadili průsmyky, lovíce poutníky a karavany. Někteří z nich dokonce prý ovládli celá království.  

Démoni šotky ovládají tvrdou rukou neúprosných tyranů. Je to pro ně podřadná rasa, určená pro tisíce úkolů, jež jsou pod úroveň jejich pánů. To ovšem neznamená, že šotci jsou jen nemyslící tvorečkové, navyklí na vykonávaní přidělené práce. Každý šotek má svobodnou vůli a nemálo z nich se vládě svých pánů vzpírá. Existují zprávy a pověsti o velkých vzpourách, kdy se houfy šotků pokusili svrhnout některého ze svých pánů a získat si svobodu. A ač většina těchto zpráv končí utopením povstání v krvi, neboť mnozí démoni jsou nepředstavitelně mocnými tvory téměř božských proporcí, častěji a častěji může člověk na cestách potkat skupiny malých poutníků, hledajících nový domov.  

Méně často se stane, že se některý z mocných démonů pokusí usadit i v jiných končinách světa, kde ale hrozí, že bude poražen organizovanou silou zde žijících civilizovaných národů. Jeho šotčí doprovod, není-li vyhlazen v průběhu boje, má pak šanci na nový život ve svobodě. Existují ale i země, kde vítězové nad démony sami šotky zotročili.