FANDOM


Toto dobrodružství se odehrálo 13. srpna 2017 na conci.

Bylo to dobrodružství ze světa Kahla a oblasti Jezeří, který se hrál reálně den po událostech, které jsem odehráli v tomto dobrodružství. A to co ze společného dobrodružení nakonec vyšlo se stalo skvělým Prequelem.

Příběh Editovat

Stará známost svedla několik dní před Měsíčními oslavami k jednomu stolu Trpasličího alkoholika Lukáše, námezdný meč Lukáše a Lenku. Jejich živobytím byly pašuňky a padělky, jeden sháněl, jeden prodával, jeden přenášel.

Jak tak nadávali na obchod u stolu, pro žoldáka Lukáše si přišli drábové, že Tibor Monteťuk, synovec vévody a velitel městské stráže mu poroučí , aby přišel. Lukáš utrousil pár urážek, a málem došlo ke rvačce. Dráb se raději klidil, ale dal vědět, že kdo odmlouvá Tiborovi, tomu se zle povede.

Naši hrdinové se nakonec k Tiborovi vydali, kde se nechali najmout na úkol dojít za Poustevníkem Cyrilem na Klášterní vrch, neb mu tam straší. A taková špatná znamení, to by mohlo vrhnout nepěkné světlo na celé slavnosti. Tibor nebyl moc sdílný, ale dala se z něj uhádat slušná sumička za odměnu. Sdílnější byl Bratr Jan, který za postevníkem pravidelně dochází. Požehnal dobrodruhům a kladl jin na srdce, aby s Cyrilem zacházeli s úctou a pomohli mu překonat zlo, kterému čelí.

Časně z rána druhého dne vyrazili a po srážce se dvěma slídícími skřety, z nichž moc nezbylo dorazili k poustevně na Klášterním vrchu. Po rozmluvě s Cyrilem, když dokázali získat jeho důvěru a dát alespoň nějaký řád jeho blábolení, se dozvěděli, že vždy o půlnoci přicházejí mrtví a věští příchod zla a smrti všemu živému pod vrchem. Cyril jim dokáže odolat, ale nedokáže je zastavit či poslat zpět. Hrdinové přislíbili pomoc.

Kolem starého oltáře byly nachystány ochranné kruhy a modlitbách se očekával příchod zlého ducha. Zjevil se zářící a bledý a ve ztraceném jazyku varoval před příchodem zla. Trpaslík Lukáš poznal, že je to stará trpasličtina, ale než dokázal zjistit více, rozhořel se souboj vůlí a hrůzy a po velkém vypětí byl duch zahnán zpět do katakomb rozpadlého kláštera. Cyril posílen božským odhodláním, zavelel k postupu za nečistou duší a dobrodruzi (byť někteří neradi) následovali jeho světlo do tmy podzemí.

Hned jak vstoupily do chladu krypty, kamenná deska zapadla a ze tmy se vynořili tři umrlci ve zbrojích a s těžkými sekerami. Cyrilovo svaté odhodlání nemohlo prastaré železo zastavit a skončil přeťat v prachu krypty.

Hrdinové museli s dávným válečníky bojovat ve tmě o holý život. Nakonec se jim podařilo, s pomocí ohně, zničení vzácného vybavení a těžkých zranění je zbavit veškerého neživota.

A pak to na chvíli vypadalo, že kamenné dveře neotevřou a jejich kosti se přidají k ostatním. Použití topora staré sekery jako páky je zachránilo.

Sebrali co mohli, včetně staré kroniky kláštera a vydali se pro svou zaslouženou odměnu zpět do Jezeří. Zlo bylo poraženo, byť za cenu smrti svatého muže.

Pozadí Editovat

Nemrtví v kryptě ve skutečnosti byly prastaří trpasličí paladinové, kteří přísahali kraj chránit před zlem a skřetí zhoubou i ve smrti. Nyní cítili, že skřeti opět přicházejí a tak se probudili. A nějaké cizí lidi a šotky a gnomy a podobnou havěť ve svém kraji také neviděli rádi. Nicméně, jejich hlavním posláním bylo chránit mocný vrch před skřety. Tento úděl skončil, cesta pro zlo je volná.