FANDOM


Gnómové jsou především záhadnou rasou. Ne, že by se snad chovali tajemně a povýšeně jako elfové, ale jejich původ a společnost je záhadou. Gnómové jsou rasou, která do těchto částí přibyla z jiných částí světa a nepřinesla si sebou mnoho, kromě složitých vnitřních vztahů svých velkých rodin, klanů a kast. Záhadnost gnómů je také dána tím, že na rozdíl od jiných neodvozují svůj původ od nějakého boha či mýtu stvoření. Co je známo, gnómové nemají vlastní bohy a většina z nich jsou zapřisáhlí ateisté. Kolují legendy a příběhy o tom, že vlastní bohy zavrhli či jimi byly zavrženi, ale co je na tom pravdy tuší snad jen ti bohové.

Lidé se poprvé setkali s gnómy v útrobách velkých trpasličích měst pod horami a tak je považovali za jejich příbuzné. Což bylo pro trpaslíky velkou urážkou. Pro svou zelenou kůži byly také gnómové mnohými učenci přiřazování ke skřetům. Nic však nemůže být vzdálenější pravdě. Kromě malého vzrůstu (jsou průměrně o palec menší než trpaslíci) se vyznačují dvěma dalšími výraznými znaky; plešatostí a zelenou kůží. Plešatost gnómů není úplná, snad pro jejich časté mísení s jinými rasami, ale obecně gnóma s plnovousem nepotkáte a jejich vlasy mizí daleko dříve. Spíše je ta plešatost jen další povídačkou, vzniklou porovnáním s trpaslíky. S tou zeleností to také není úplně dokonalé – barva jejich kůže se pohybuje od mrtvolně bledé (která se vyskytuje zejména u těch, co žijí v hlubinných trpasličích městech) po sytě tmavě zelenou až hnědou.

Gnómové nemají žádná vlastní města, státy či království. Žijí roztroušeně usedle tam, kde žijí trpaslíci nebo lidé. Často jsou vytlačeni do vlastních čtvrtí a pro svou neúčast na životě církve (a obce) opovrhováni Nejednou se stali obětí lidových bouří, čarodějných honů či pogromů, ale tyto zkušenosti spíše trpně snáší, než aby stavěli jednotky či domobrany. Jako by si na to v historii již zvykli, považovali to za součást své přirozenosti, nebo si nesli sebou něco daleko horšího.

Gnómové ve městech jsou prosluly obratností svých prstů a zběhlostí v rozličných vědách. Každá řemeslná dílna si jich cení a ráda se nějakým pochlubí. Šušká se, že za mnohými trpasličími vynálezy poslední doby by člověk měl hledat spíše gnóma. Gnómové žijí i na venkově jako sedláci či pastevci, těžko rozeznatelní od lidí, neboť kromě vzrůstu se takový zaprášený gnómí hospodář či čeledín od lidského těžko pozná.

Kultury Editovat

Hnědí Editovat

Hnědí gnómové, jak se jim někdy říká, nejsou nezbytně hnědí co se zbarvení kůže týče, ale hnědá dominuje jejich oblečení. Prakticky se vyhýbají všem ostatním barvám, zejména modré.

Hnědí se objevují v celých rodinách ve velkých městech, kde postupně obsazují pomocné profese nosičů, poslů, pomahačů, podavačů, přikladačů a přístavních dělníků. Nejdříve si jich nikdo nevšímá a pak začnou postupně skupovat vaše podniky a měnit je v podniky rodinné. A pokud to není váš podnik, stále si toho nevšimnete.

Zelení Editovat

Zelení jsou gnómové, kteří se „objevili“ jako první – gnómové z trpasličích podzemních a skalních měst tvořící v nich samostatné a svébytné skupiny a čtvrti. Zelené „mini-čtvrti“ se často nachází i v lidských velkoměstech, zpravidla vedle nebo uvnitř čtvrtí trpasličích.

V těchto trpasličích společnostech gnómové většinou nemají plnoprávné postavení a pro jejich odmítání Auleho či jakéhokoliv jiného boha je na ně pohlíženo úkosem. Zapovězeny jsou jim také mnohé čestné profese jako horníci, klenotníci, kováři či válečníci. Gnómové se proto věnují jiným řemeslům, obchodování, bankovnictví nebo alchymii a magii.

Mnohde si však zelení gnómové vydobyli společenské uznání pro svou zručnost a technickou zdatnost díky níž vyrábějí automatické, samohybné či parou poháněné stroje šetřící trpaslíkům těžkou práci (a nezmenšující jejich zisky) nebo obnovují či opravují vynálezy dávných věků dávno zaprášené v královských pokladnicích a knihovnách.

Modří Editovat

Modří se nazývají gnomové, kteří jsou něčím jako šlechtou. Nevykonávají nad gnómskými společenstvími žádnou formální vládu či obranu, ale těší se obecné úctě a často pomáhají v komunitě urovnávat spory. Jedná se o prastaré rodiny s dlouhými rodokmeny, které jsou nositeli starých a tajných vědomostí a znalostí.

Mezi lidmi si označení „modří“ vysloužili proto, že nosí modrou, často v různých odstínech. Také často mají různá rodová tetování v modré barvě; motivy jsou abstraktní, magické či alchymistické. Gnómové přímo s modrou barvou kůže se nerodí, i když i o tom se povídají legendy.

Modří se věnují stejným profesím jako jiní gnómové, i když profesí penězoměneckých se spíše straní.

Pravidla Editovat

Pravidla pro KahlaLarp Editovat

Na larpech kahla jsou postavy rasy gnómů, označovány zelenou šerpou a součástí kostýmu by měla být zelená kůže.

Gnomové mají 4 životy, síla rasy gnómů je 1.

Zvláštní schopností gnómu je, při plození dětí se postupuje, jako by oba partneři byly gnomové - tedy šance na početí není snížena, ale dítě je vždycky gnóm.

Pravidla KDrD - Zvláštní schopnosti Editovat

Pro rasu gnomů na Kahla DrD jsou v pravidelch Dračího Doupěte 2 k dispozici tyto zvláštní schopnosti;

Zelená kůže (Tělo, rychlá volba: zelení) Editovat

Postava má přirozenou ochranu (slevu 1 na Vyčerpání) pokud čelí výbuchu, žíravině, kyselině nebo odolává popálení, poleptání a podobně.

Nenápadnost (Duše, rychlá volba: hnědí) Editovat

Naučil se procházet ulicí neviděn, splynout s davem a skrýt se mezi tvářemi.

Postava má nadání (2 manévry) pro skrývání mezi lidmi a nenápadnost.

Zlaté ručičky (Duše, rychlá volba: modří) Editovat

Postava má nadání (2 manévry) při práci s (výroba, oprava, zneškodňování apod.) a používání kovů, mechanismů a strojů, mechanických pastí a těl oživených(konstrukty).

Labužník (Duše) Editovat

Vždycky má u sebe něco pro zlepšení nálady nebo navození pocitu domova.

S touto obsahovou pravomocí může hráč kdykoliv, kdy je to uvěřitelné, určit, že jeho postava má u sebe něco dobrého – placatku s vínem či kořalkou, hrst dýmkového tabáku nebo třeba pytlíček rozinek, sušených hub či exotického koření. (Aktivace 1 Duše)

Pouto krve (Vliv) Editovat

Pochází z rozvětveného rodu, takže má řadu bratranců i přívrženců.

Hráč může stanovit, že určitý gnóm patří k příbuzným jeho postavy nebo má k jejímu rodu závazky. (Aktivace 1 Vliv)