FANDOM


Sirotek nalezen pohozený ve zlatém dole. Äuleho velekněz Dorm II to prohlásil za jasný projev Äuleho vůle a ujal se jej, aby jej mohl vyučit jako svého nástupce.

Dorm III měl již cestu vyšlapanou od svého mistra a kromě jeho řádného pohřbu poblíž Silverfortu toho mnoho nevykonal. Pouze se nechal řádně zvolit správcem Silverfortu jeho lidem a poté potvrdit králem Mekem II. v této pozici. Nedlouho po tomto aktu roznesl mezi lid Silverfortský zprávu, že Mek spolu s temným veleknězem najali skřetí armádu, aby zničila Silverfort což posloužilo jako záminka ke stažení "Paladinů" z města. Skřeti opravdu přišli, lid Silverfortu se však bránil statečně takže po několika prvních útočných vlnách skřeti byli svolní se dohodnout a odtáhnout od Silveru.

Po útoku skřetů na město pak již pouze přišel s "Paladiny", pravým králem a za pomoci dalších obyvatelů města uvedli věci do pořádku, dosadili právoplatného krále a odměnili řádně hrdiny boje se skřety.