FANDOM


Obyčejný tesař, kněžským údělem zatížený. V době kdy městu hrozily nájezdy vlkodlaků, skřetů a další havěti se snažil spolu s malou skupinou řemeslníků nějak udržet naživu a přitom ještě konat činy, které by Äuleho na stranu Města u dračího jezera přivedly.

Zvelebování chrámu mu komplikovali mnozí sabotážníci a bezvěrci, kteří nevynechali jedinou možnost jak chrám znesvětit či jak znepříjemnit věřícím žití. Silná základna věřících v Černoboga a naprostý nezájem vrchnosti nebo podpora z okolí také mnoho nepřidala.

Zemřel zavražděn v Äuleho chrámu za podivných okolností při pálení temných svitků. Vrah nebyl nikdy dopaden.