FANDOM


Kdysi dávno, v kopci, kde dnes Důlcentrum stojí, nalezli trpasličí geologové bohaté zásoby kovů, převážně železa, a proto zde vzniklo několik konkurenčních dolů. Okolo nich postupně narostlo město, původně jen pár domků pro obchodníky, za několik desítek let už se však jednalo o nejvýznamnější město mezi Hennývnem a Jižním mořem. K rozvoji města přispěla blízkost k moři, přístav je pár hodin cesty koňmo, a také spojení konkurenčních dolů do Důlcenterské Těžební Společnosti. Ta se stala přednostním dovozcem železa a mědi do všech koutů světa.

Důlcentrum je lidská mírně theokratická republika.

Město obývá rozličná směska lidí, trpaslíků, šotků, krollů a elfů. Ne všichni jsou ovšem na stejné úrovni a zatímco lidé jsou zastoupeni především obchodníky, lazebníky, hospodskými a rybáři, trpaslíci horníky, obchodníky, knězi, tak krollové zastupují nižší úroveň a bývají většinou zaměstnáni jako žoldnéři, nebo jsou majetkem bohatších vrstev.

Při první návštěvě města je doporučeno navštívit Auleho chrám, který je velkolepou ukázkou trpasličí architektury, ochutnat pravý Oheň na špejli a koupit si autentický elfí ochranný amulet.