FANDOM


Azura pochází ze starobylého gnómího rodu, jehož hlava, její babička protestovala proti kastovnímu rozdělení gnómů. Kvůli svému rebelskému vystupování byla vypovězena z kraje spolu se svou rodinou. Její nejmladší syn právě očekával narození druhého dítěte a odmítl vystavit svou manželku nebezpečí na cestách. Pohádal se svou matkou, proklel její paličatost a prosil nejvyšší radu o povolení zůstat. Aby prokázal svou podřízenost autoritám, poslal do chrámu na Bouřném vrchu mnoho darů. Představení je přijali, ale jako důkaz jeho pokory požadovali, aby po dosažení pěti let věku poslal na výchovu v chrámu své první dítě - dceru Azuru.

Azuře se v chrámu příliš nelíbilo, neměla dovoleno se stýkal se svou rodinou a zejména se jí stýskalo po malém bráškovi, který neměl ani dva roky, když jej musela opustit. Také jí zakázali jíst maso a přátelit se s gnómy bez modrého tetování. Nakonec přijala nevyhnutelné a za zdmi chrámu strávila patnáct let výcvikem. Do hlavy jí vtloukli (doslova) nutnost dodržování hierarchie včetně absolutní poslušnosti vůči učitelům. Jelikož vynikala v bojovém umění a studiu nadpřirozených sil, rozhodli, že je vhodným adeptem na čaroděje.

Nyní ji vyslali, aby si našla mistra, jež jí naučí pokročilé magické techniky. Coby vhodný kandidát byl vybrán profesor Johannes Mirón z Liemerské Univerzity, jež nedávno cestoval oblastí. Jelikož se jedná o její první cestu mimo chrám, dostala na cestu průvodce, mladého zeleného gnóma, který zásoboval chrám lesními plody a dřevem.

Azuru bavilo čtení ve starých svitcích, zejména příběhy popisující mocné vládce živlů. Jejím snem je ovládat všechny čtyři živly. Věří, že v moci je síla, a že pokud bude opravdu mocná, bude si moci sama řídit svůj život.

Statistiky Editovat

Povahový rys: vyšší kasta

(pocit nadřazenosti nad "obyčejnými lidmi", zejména gnómy, nutnost dodržování hierarchie, poslušnost vůči svým učitelům, někdy až za hranicí zdravého rozumu)

Rasa: modrý gnóm (labužník),

Vlastnosti: T 6, D 7, V 4

Povolání Editovat

Bojovník 3 Zápasník, Skvělý taktik, Šampión

Zaříkávač 3 Knihomol, Divoký talent, Modlitby a uřknutí

Lovec 2 Průvodce, Jedno oko otevřené

Čaroděj 4 Pán ohně, Věčný žár, Dračí dech, Kvílení meluzíny, Síla vichřice

Vybavení Editovat

Amulet (váček s modrým práškem, kterým při magických okamžicích zvýrazňuje tetování)

14 grošů, 10 surovin, 15 grošů v cennostech,

obyčejné oblečení, pramen vlasů Vilíka, voda od stromu, tesák, skřetí štít, měšec se 1 zlatým, 20 groši,  vybavení za 14 grošů, 2x deka + naducaný polštářek, hrneček, jídlo na dva dny, nouzové oblečení (původně kvalitní),  malý vstavač růžák

RozhodnutíEditovat

Toho času, v nejvyšší věži Chrámu na Bouřném vrchu...

"Co vidíš, Sivien, jak si vedou naši adepti?" oslovil šedobradý mnich mladou gnómku u křišťálové koule.

Její pohled se na chvíli rozostřil a pak odpověděla: "Thorag byl zabit při potyčce v hospodě, vypadalo to jako nehoda. Ermag, Jof a Klea jsou ještě na cestě k vybraným učitelům."

"Thoraga je škoda, byl celkem přátelský k hnědým, doufal jsem, že posílí naše řady. Co se dá dělat. A co ta poslední?"

"Azura? Mladý Strčprstskrzkrk ji bezpečně dovedl k čaroději, musím připustit, že magii se učí s nebývalou rychlostí, teď se již pomalu vyrovná svému učiteli."

"To je sice pěkné, ale víš, že o to mi nejde. Jaká je? Po babičce, nebo výchova v chrámu udělala své?"

Tvář mladé věštkyně se zachmuřila. Neměla ráda, když mistr mluvil neopatrně o svých plánech. Ve věži bylo nejspíš bezpečno, ale jeden nikdy neví. Modří gnómové si svou pozici žárlivě střežili a sebemenší snahu o jejího oslabení vnímali jako přímé ohrožení a podle toho jednali. Vůbec si nebyla jistá, jestli Thorag nezemřel právě kvůli své přílišné náklonnosti k nižším kastám.

"Je sebevědomá a odvážná, ale taky paličatá a zbrklá. Poslouchá čaroděje, ale jinak si dělá co chce. Tvé přání, aby zůstala se svým zeleným průvodcem se splnilo, ale nevím, jestli budeš mít radost."

"Jak to myslíš?"

"Zůstal s ní, teď si ho platí jako svého nosiče. Mistři by byli nadšeni."

"Asi jsme jí na cestu neměli dát tolik peněz. Nevadí. Takže jsou v karavaně s čarodějem a dalšími lidmi?"

"S čarodějem a dalšími najatými dobrodruhy šli k trpaslíkům, kteří je vyslali pro ztracené kladivo do oblasti mohyl. Nějakým zázrakem přežili setkání s obřími pavouky, démonem, zombiemi i skřety. Tedy alespoň většina z nich."

"Tak to vysvětluje to magické umění, nic nepovzbudí ochotu se učit, jako snaha přežít. Nicméně právě v boji by se mohlo ukázat, jestli si nedělám marné naděje."

"Mám obavu, že jediný, komu prokazuje úctu je její učitel a jejich padlí. S ostatními celkem vychází, ale spíš z nutnosti. Je moc pyšná, než aby se s ní někdo chtěl přátelit."

"Hmm. Něco mě napadlo. Než odešla, projevila přání ovládat všechny čtyři živly. Pokud si myslí, že oheň a vzduch ji už poslouchají, měla by si najít dalšího učitele."

"Trpaslík z jejich družiny je druid..."

"Nemyslím, že je již připravena učit se ovládat zemi, nemá k ní žádný vztah, je to pro ni jen špína válející se po zemi. Kdepak, napřed se musí naučit pohybovat a přežít v lese a na to je tam s ní přesně ta pravá osoba."

"Nerozumím..."

"Je na čase, aby mladý Strčprstskrzkrk povýšil. Jestli se v něm nepletu, měl by s tou její zpropadenou namyšleností něco udělat. Pošleme jim dopis. A aby to přežil, tak jí zakážeme užívat čarodějnou magii."

"Myslíš úplně?"

"Fráze: Pro vlastní užitek. by měla být dostačující."

"Právě se ji naučila a užívá si to, bude tě nenávidět, ale to určitě víš, že ano?"

"Jestli ji nenávist k nadřízenosti a moci modrých gnómů nad osudy ostatních posune k lepšímu chování k zeleným a hnědým, pak to přijmu rád."

"Po pravdě, někdy si nejsem jistá, mistře Gribrone, jestli o oslabení kast usiluješ proto, aby jsi zlepšil postavení zelených a hnědých, nebo aby jsi vytočil modré..."

Starý gnóm si pohladil bradku a pousmál se. To víš, i já měl kdysi svého učitele. Velmistryni. Doteď si na ni vzpomenu vždy, když vidím hadr a kyblík s vodou. Azura je své babičce velice podobná.

DopisEditovat

Adeptko Azuro,

Tímto Vám oznamujeme rozhodnutí rady stran Vaší žádosti o studium živelné magie v celém rozsahu. Po opětovném projednání byla Vaše žádost schválena, gratulujeme.

Vzhledem k Vašim nedostatečným znalostem přírodních věd Vás uvolňujeme z pozice čarodějného učně, a coby Váš nový mistr byl po pečlivé úvaze vybrán Vilém Strčprstskrzkrk. Coby adekvátní platba se nám jeví 2 groše denně a to až do doby, než Vás uzná schopnou postoupit k učení ovládání vody a země, v té chvíli Vám předá přiložený měšec s potřebným vybavením.

S přáním pevného zdraví,

zástupce rady, mistr Gribron Modrý

PS: Vzhledem k nevyváženému učebnímu procesu je Vám od této chvíle zapovězeno užívání čarodějné magie pro vlastní užitek. Přirozeně si stran této záležitosti může zažádat o udělení výjimky, která bude projednána na nejbližším zasedání rady.