FANDOM


Šotci Editovat

Tvorové od podstaty magičtí, jejich nejasný původ je odvozován od démonů a obecně mají blízko k různým magickým tvorům a běsům z jiných světů a také velké nadání k magii.

Jejich legendy hovoří o dlouhých věcích otroctví a sloužení zlým démonům a tak jsou lidem v mnohém veselým, a radostným, často oslavujícím svou svobodu. Na druhou stranu mají velký odpor a nelibost k zákonům, vládcům a pravidlům, a tak jsou také pověstní svou škodolibostí či nezodpovědností.

Jestli něčemu prokazují úctu, tak jsou to přírodní a magické síly, které dle jejich pohledu na svět ovlivňují každého a vše a prostupují světem i ve směrech, které jsou pro běžného člověka neviditelné či nepřekročitelné. Jejich náboženství Cesty je pro mnohé nesrozumitelné, zvláště pokud jsou přece již od svých démonů osvobozeni. Zřejmě se však sále obávají jejich návratu.

Šotci se boji a násilí spíše vyhýbají, v organizované armádě je stěží uvidíte. Ale mohou vás překvapit svou ohnivou magií nebo západními tajnými technikami boje beze zbraně.

Šotci se cestovateli a dobrodruhy stávají z rozličných důvodů, ať už pro svou touhu po svobodě nebo pro pátrání po kouzlech, odpovědích či moci.

Kultury Editovat

Tradicionalisté Editovat

Šotci kteří přibudou z východu se většinou usazují v divokých krajích, často poblíž krásných míst, které jsou zřídli přírodních sil. Zde se věnují sběru, lovu a hospodářství.

Zde uchovávají své tradice, slaví své svátky a spřádají ochranná kouzla a pakty kolem svých malých oáz svobody a radosti.

Putující Editovat

Někdy také zůstávají na cestách věčně v podobě karavan obchodníků, cirkusáků, léčitelů a pastevců putujících po nepravidelných stezkách. Putují mezi osadami tradicionalistů i městy lidí. Navštěvují významná místa ve velké svátky.

Reformovaní Editovat

Mnozí šotci ovšem opustili staré pořádky a vyměnili je za pohodlí měst kde se věnují různým řemeslům. Ve městech vytvářejí spíše volné spojené komunity než pevné čtvrti. A daleko více se věnují radostem a oslavám, pro něž se vždy důvod nejde, než tradicím a Cestě.

Zvláštní schopnosti Editovat

Takový prcek! (Vliv) Editovat

Pokud postava bojuje zblízka s rozumným soupeřem větším než ona sama, který ji dosud neviděl bojovat, získává do souboje 1 Výhodu.

Dobrá nálada (Duše, rychlá volba: Reformovaní) Editovat

Na všechen děs a útrapy rázem zapomene, když před něj někdo postaví žejdlík piva a rozestele mu čistou postel.

Na hojení Jizev na Duši stačí postavě vynaložit o 1 Zdroj méně.

Jsme jedné síly, jedné cesty (Vliv, rychlá volba: tradicionalisté) Editovat

Běsové, démoni a bůžci k nim cítí zvláštní sounáležitost.

Postava má nadání (dva manévry) pro jednání s běsy.

Vnitřní oheň (Duše) Editovat

Z ohně zrození, stále jej v sobě nosí.

Postava má přirozenou ochranu (sleva 1 na Vyčerpání) proti působení ohně či žáru.

Postava má nadání (dva manévry) pro používání ohně, včetně magie. (Aktivace 1 Duše)

Kořeny magie (Duše, rychlá volba: Putující) Editovat

Duchové předků vždy odpovědí na jeho zavolání a dovedou jej ke zdroji moci.

S touto obsahovou pravomocí může hráč popsat vlastnost, okolí či chování přirozeného magického zřídla. (Aktivace 1 Duše).